Preview Poesie

Benvenuti

Sasquatch – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia

http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/sasquatch/6096792?showPreview

Io fui mortale – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia

http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/io-fui-mortale/6451387?showPreview

Non rubate la mia vita – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia

http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/non-rubate-la-mia-vita/3521454?showPreview

Incarto caramelle di uva passita – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia

http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/incarto-caramelle-di-uva-passita/470745?showPreview

La Sagra del peccato – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia

http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/la-sagra-del-peccato/4178375?showPreview

Segni – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia

http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/segni/470716?showPreview

Agli angoli degli occhi – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia


http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/agli-angoli-degli-occhi/470713?showPreview

Davanti al tempo – – Raccolta di poesie di Bruno Mancini – Ischia

http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/davanti-al-tempo/470724?showPreview

Hits: 130

DILA

Premi Otto milioni

Bruno Mancini

Lascia un commento